Pro média

Analytici Bezpečnostního centra Evropské hodnoty v rámci projektu Atlas vlivu došli ke zjištění, že celkem 25 politiků svým celkovým jednáním ve sledovaném období od roku 2014 po současnost spíše napomohlo šíření vlivu Ruska a 28 politiků stejně tak v případě vlivu Číny. Opačného výsledku, tedy jednání spíše proti šíření vlivu těchto zemí, pak dosáhlo 150 politiků v případě Ruska a 49 v případě Číny.
31 politiků nebylo v rámci boje proti šíření ruského vlivu aktivních a 129 nebylo aktivních v rámci boje proti šíření čínského vlivu, tzn. nefigurují výrazně v žádných kauzách a zároveň se neúčastnili důležitých hlasování týkajících se vlivu Ruska a Číny.

V kompletním součtu dosáhla nejlepšího výsledku strana Piráti, jejíž členové se v průměru ve sledovaném období nejvíce vymezovali proti působení ruského i čínského vlivu. Naopak nejhorší bilanci má strana SPD, protože její poslanci jednali ve prospěch ruského, ale i čínského vlivu, ze všech parlamentních stran nejvíce.

Mezi politiky, kteří nejvíce napomáhají šíření ruského se tak zařadili právě poslanci SPD - Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna a Radim Fiala, kteří dominují i v šíření vlivu čínského, kde však nejhorší hodnocení získal Radek Vondráček z hnutí ANO.

Naopak, mezi nejvýraznější politiky, kteří systematicky brání ruskému a čínskému vlivu, patří Helena Langšádlová a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 a dále Jan Lipavský ze strany Piráti a Petr Fiala z ODS.

 

Politici, kteří nejvíce napomáhají šíření ruského vlivu

Tomio Okamura, SPD

Radim Fiala, SPD

Jaroslav Foldyna, SPD

 

Politici, kteří nejvíce napomáhají šíření čínského vlivu

Radek Vondráček, ANO

Radim Fiala, SPD

Tomio Okamura, SPD

 

Politici, kteří nejvíce bojují proti šíření ruského vlivu

Jan Lipavský, Piráti

Petr Fiala, ODS

Helena Langšádlová, TOP 09


Politici, kteří nejvíce bojují proti šíření čínského vlivu

Helena Langšádlová, TOP 09

Jan Lipavský, Piráti

Markéta Pekarová Adamová, TOP 09

 Jak si vedly jednotlivé strany?

Pro média

Vybrané kauzy s početnými vazby na hodnocené politiky

Tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany

Veřejná podpora vojenské pomoci Ukrajině

Členství v Meziparlamentní skupině ČR-Čína a její aktivity

Kontakt pro média:

Olga Janžurová, Manažerka komunikace

[email protected]