Mapujeme, jak čeští politici napomáhají nebo bojují proti šíření ruského a čínského vlivu v Česku

O Projektu

Atlas vlivu představuje všechny dostupné informace o tom, zda a jak poslanci a vláda napomáhají nebo naopak brání šíření ruského a čínského vlivu v Česku. Najdete zde konkrétní kauzy a vazby českých politiků na Ruskou federaci nebo Čínskou lidovou republiku a přehled souvisejících aktivit, které přispívají k šíření nepřátelského vlivu v České republice.

Legenda

Každý politik je na základě svého jednání v rámci šíření ruského či čínského vlivu hodnocen na dvou stupnicích, jak znázorňuje legenda. Bez barevného označení jsou uvedeni politici, kteří se neangažují vůbec nebo minimálně, případně své aktivity ve prospěch vyvažují aktivitami v neprospěch ruského či čínského vlivu.

Systematicky -41 a méně
Příležitostně -21 až -40
Zřídka -5 až -20
Úvod
Systematicky -41 a méně
Příležitostně -21 až -40
Zřídka -5 až -20
Úvod
Systematicky +41 a více
Příležitostně +21 až +40
Zřídka +5 až +20
Úvod
Systematicky +41 a více
Příležitostně +21 až +40
Zřídka +5 až +20
Úvod

Jak si vedly jednotlivé strany?

Následující grafika ukazuje, jak si v rámci hodnocení na stupnicích vlivu vedly jednotlivé strany, a to od roku 2014 do současnosti.

Profily politiků

Profil každého politika obsahuje základní informace o jeho osobě, přehled jeho hlasování ve sněmovně a jeho kladnou či zápornou účast v kauzách týkajících se rusko-čínského vlivu. V profilu uvádíme i přehled bodování, na jehož základě byl politik hodnocen.