Spolupráce Středočeského kraje s Čínou

Spolupráce mezi Středočeským krajem a čínskou provincií Sečuán se datuje již do roku 2005, kdy ji podepsal tehdejší hejtman a dnešní poslanec Petr Bendl. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová toto partnerství udržuje a  24. března 2017 vedla delegaci Středočeského kraje na oficiální návštěvě čínské partnerské provincie Sečuán s úmyslem navázat hlubší spolupráci. Cílem návštěvy bylo dojednat užší vazby v oblasti kultury, cestovního ruchu, ale především také obchodu mezi provincií a krajem. Součástí tříčlenné delegace byl i tehdejší náměstek kraje pro oblast cestovního ruchu, Vít Rakušan a Daniel Marek, náměstek pro kulturu a památkovou péči.

Konkrétně hejtmanka Pokorná Jermanová domlouvala na své návštěvě Číny smlouvu o výcviku čínských pilotů leteckou školou F AIR na letišti Benešov ve Středočeském kraji. První výcviky pro 14 pilotů započaly v květnu 2017 a 17. května přijela na benešovské letiště tento výcvik Pokorná Jermanová politicky podpořit. Výhledově by škola měla odbavit až 80 žáků a dodnes se chlubí na svých stránkách tím, že má absolventy nejen z Číny, ale i z Ruska.

Na svoji návštěvu Číny Pokorná Jermanová navázala setkáním 18. července 2017, kdy jednala spolu s částí zastupitelstva Středočeského kraje s delegací čínské provincie Zheijang o vybudování čínského logistického centra, obchodně průmyslového centra a centra pro e-commerce. Plány na kompletní spolupráci se dodnes nenaplnily, nicméně distribuční centrum ve středočeském kraji vzniklo. Počátkem roku 2021 byly vazby mezi Středočeským krajem a čínskými provinciemi dle Kladenského deníku spíše v útlumu.

Pokorná Jermanová a v menší míře i Vít Rakušan svým jednáním legitimizují jednání se zemí, kde jsou porušována základní lidská práva a která vůči ostatním zemím, včetně České republiky, podniká technologickou a postupovou špionáž.  Hejtmanka svým chováním napomohla čínským pilotům k přístupu k evropským technologiím a know-how ohledně letadel používaných českými leteckými instruktory. Vzhledem k tomu, že Čína již v minulosti opakovaně ukradla letecké technologie třetích států a používá je za vojenskými účely, je třeba brát v potaz, že zprostředkovaný výcvik pilotů by mohl být čínskou stranou využit podobným způsobem.