Výzva nejvyšším ústavním činitelům ČR, aby odsoudili snahu o legitimizaci vstupu vojsk SSSR na území Československa v srpnu 1968

Proč je toto hlasování relevantní pro čelení vlivu autoritářských režimů na Českou republiku?

Schválením nesouhlasu s ruskou novelou o vojenských veteránech, jež neprávem konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy, demonstruje, že Česká republika navzdory autoritářským tlakům odmítá legitimizaci jakýchkoliv aktivit, jež podkopávaly či stále podkopávají její suverenitu. Stejně tak odmítla i jakoukoliv nucenou revizi své vlastní historie.