Uctění památky obětí k 50. výročí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968

Proč je toto hlasování relevantní pro čelení vlivu autoritářských režimů na Českou republiku?

Schválením bodu o Uctění památky obětí k 50. výročí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 Česká republika demonstruje svoji suverenitu, neboť jasně vyjadřuje respekt svým občanům, kteří padli za oběť státům, jež zásadně suverenitu ČR narušily. Stejně tak dala Česká republika najevo, že navzdory autoritářským tlakům odmítá jakoukoliv nucenou revizi své historie. Neschválením tohoto bodu by naopak ČR vyjádřila, že si neváží svých občanů a státy snažící se narušit nebo narušující suverenitu ČR tak mohou českým občanům způsobit újmu.