Senátní verze nízkouhlíkového zákona

Proč je toto hlasování relevantní pro čelení vlivu autoritářských režimů na Českou republiku?

Schválením senátní verze zákona Česká republika zvýšila svou odolnost před bezpečnostními hrozbami, neboť zabrání, aby se energetických projektů v ČR, jako je dostavba Dukovan, zúčastnily autoritářské státy, které by mohly svou účast v těchto projektech zneužít k ohrožení České republiky a její suverenity.