Sankční zákon (tzv. Magnitského zákon)

Proč je toto hlasování relevantní pro čelení vlivu autoritářských režimů na Českou republiku?

Schválení tzv. Magnitského zákona umožní České republice zavádět národní sankce vůči zahraničním společnostem a cizincům, kteří například porušují lidská práva, vykonávají kybernetické útoky nebo se dopouštějí terorismu. Tato opatření mohou jít i nad rámec těch, která jsou uvedena na sankčním seznamu EU a postihovat subjekty, které se na evropské seznamy kvůli blokaci některých států (např. Maďarsko) nedostaly. Stát tak bude moci těmto subjektům zamezit vstup a fungování na českém území nebo rovnou zmrazit jejich majetek.