Zamítnutí novely zákona o Kanceláři prezidenta republiky

Proč je toto hlasování relevantní pro čelení vlivu autoritářských režimů na Českou republiku?

Novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky měla za cíl zabránit, aby se hradním kancléřem mohla stát osoba, jež není plně svéprávná a bezúhonná a která není držitelem osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Přísně tajné. Zákonná garance, aby byl kancléř bezúhonný a byl držitelem bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň utajení, by zaručila odolnost samotné instituce hradního kancléře vůči autoritářským vlivům a zajistila by, že její představitel hájí zájmy ČR, a nikoliv zájmy autoritářského státu.